Kontakt na technického správce systému


Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech s fungováním těchto stránek můžete zaslat na adresu technického
správce systému - e-jiri.hladky@mpsv.cz.


Pokud se dostanete do problémů při elektronickém podání žádosti, můžete také kontaktovat technického správce systému.