Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 175   DS: 319   celková kapacita: 4 302 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 50   DS: 91   celková kapacita: 1 227 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 149   DS: 265   celková kapacita: 3 900 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 13   DS: 17   celková kapacita: 239 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 65   DS: 88   celková kapacita: 1 089 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 42   DS: 53   celková kapacita: 734 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 91   DS: 151   celková kapacita: 2 119 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 53   DS: 91   celková kapacita: 1 248 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 50   DS: 76   celková kapacita: 1 002 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 44   DS: 80   celková kapacita: 1 001 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 190   DS: 293   celková kapacita: 3 792 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 63   DS: 111   celková kapacita: 1 535 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 36   DS: 45   celková kapacita: 531 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 39   DS: 61   celková kapacita: 753 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 741   celková kapacita: 23 472 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.