Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 172   DS: 310   celková kapacita: 4 192 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 49   DS: 89   celková kapacita: 1 203 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 146   DS: 254   celková kapacita: 3 738 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 12   DS: 16   celková kapacita: 227 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 64   DS: 86   celková kapacita: 1 059 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 42   DS: 54   celková kapacita: 734 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 90   DS: 147   celková kapacita: 2 045 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 53   DS: 91   celková kapacita: 1 248 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 50   DS: 74   celková kapacita: 966 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 44   DS: 80   celková kapacita: 1 004 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 187   DS: 278   celková kapacita: 3 596 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 58   DS: 106   celková kapacita: 1 459 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 35   DS: 44   celková kapacita: 519 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 39   DS: 60   celková kapacita: 741 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 689   celková kapacita: 22 731 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.