Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 167   DS: 299   celková kapacita: 4 024 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 47   DS: 85   celková kapacita: 1 155 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 141   DS: 247   celková kapacita: 3 646 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 12   DS: 16   celková kapacita: 227 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 64   DS: 80   celková kapacita: 1 002 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 42   DS: 54   celková kapacita: 734 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 90   DS: 141   celková kapacita: 1 931 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 54   DS: 91   celková kapacita: 1 248 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 48   DS: 70   celková kapacita: 924 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 42   DS: 75   celková kapacita: 940 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 184   DS: 273   celková kapacita: 3 534 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 56   DS: 103   celková kapacita: 1 415 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 34   DS: 43   celková kapacita: 507 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 38   DS: 60   celková kapacita: 729 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 637   celková kapacita: 22 016 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.