Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 173   DS: 316   celková kapacita: 4 266 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 50   DS: 91   celková kapacita: 1 227 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 149   DS: 266   celková kapacita: 3 918 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 12   DS: 16   celková kapacita: 227 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 64   DS: 87   celková kapacita: 1 077 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 42   DS: 53   celková kapacita: 734 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 92   DS: 151   celková kapacita: 2 105 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 53   DS: 91   celková kapacita: 1 248 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 50   DS: 76   celková kapacita: 1 002 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 44   DS: 79   celková kapacita: 995 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 192   DS: 291   celková kapacita: 3 766 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 60   DS: 108   celková kapacita: 1 491 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 35   DS: 44   celková kapacita: 519 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 39   DS: 61   celková kapacita: 753 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 730   celková kapacita: 23 328 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.