Dětské skupiny : procházení -> Kraj Vysočina -> okres Jihlava


Označení:Dětská skupina JEŽEČEK Alzheimercentrum Jihlava, z. ú.
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Romana Havelky 4899/13, Jihlava, PSČ 586 01
Oprávněná osoba:Ing. Kamila Valštýnová
Vznik oprávnění:16.6.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Alzheimercentrum Jihlava, z. ú. , Ústav
Adresa sídla:Sokolovská 675/9, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00
IČ:02376822
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
Alzheimercentrum_Jihlava__z_u KHS.pdf
Alzheimercentrum_Jihlava__z_u NSml.pdf
Alzheimercentrum_Jihlava__z_u PSml.pdf
DS Ježeček - potvrzení k pojistné smmlouvě, platnost 13.4.18 - 12.4.19.pdf
DS Ježeček - potvrzení k pojistné smmlouvě, platnost 13.4.19 - 12.4.2023.pdf

Označení:Dětská skupina Sluníčko
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Nová 18, Luka nad Jihlavou, PSČ 588 22
Oprávněná osoba:Blanka Kovářová
Vznik oprávnění:29.9.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z. s. , Ústav
Adresa sídla:Lidická 811, Luka nad Jihlavou, PSČ 588 22
IČ:22854681
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou z. s. - nájemní smlouva platná 14.7.2017-30.9.2019.pdf
Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou z. s. - pojistná smlouva.pdf
Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou z. s. - závazné stanovisko KHS.pdf
Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z.s. - nájemní smlouva platná 1.10.2019-31.3.2022.pdf

Označení:Housátka, z.s.
Kapacita:8
Místo poskytování služby:Kosov 2, Jihlava, PSČ 586 01
Oprávněná osoba:Lenka Střelcová
Vznik oprávnění:13.10.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Spolek Housátka, z.s., Spolek
Adresa sídla:Kosov 2, Jihlava, PSČ 586 01
IČ:06367747
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/8
Přílohy:
Housátka z.s. - pojistná smlouva.pdf
Housátka z.s. - prohlášení vlastníka nemovitosti.pdf
Housátka z.s. - výpis z KN.pdf
Housátka z.s. - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Eden
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Kosmákova 43, Jihlava, PSČ 586 01
Oprávněná osoba:Petra Černá
Vznik oprávnění:12.12.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Společenství křesťanů Eden z. s., Spolek
Adresa sídla:Buková 574/7, Horní Kosov, PSČ 586 01
IČ:05453780
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu.pdf
DS Eden - smlouva o nájmu.pdf
DS Eden - stanovisko KHS na 10 dětí.pdf
DS EDEN - stanovisko KHS navýšení na 12 dětí od 1.11.2019.pdf
Společenství křesťanů Eden, z.s. - Dodatek č.4 k nájemní smlouvě, prodloužení nájmu do 30.6.2022.pdf
Společenství křesťanů Eden, z.s. - pojistka k pojistné smlouvě.pdf

Označení:Dětská skupina Pastelka
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Nová 18, Luka nad Jihlavou, PSČ 58822
Oprávněná osoba:Blanka Kovářová
Vznik oprávnění:13.12.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z. s. , Ústav
Adresa sídla:Lidická 811, Luka nad Jihlavou, PSČ 588 22
IČ:22854681
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
DS Pastelka - nájemní smlouva do 30.1.2021.pdf
DS Pastelka - nájemní smlouva od 1.1.2021 do 30.6.2022.pdf
DS Pastelka - pojistná smlouva.pdf
DS Pastelka - stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Šípeček
Kapacita:6
Místo poskytování služby: 15, Jihlava - Sasov, PSČ 586 01
Oprávněná osoba:Bc. Mariam Machovská, MSc.
Vznik oprávnění:6.12.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. , Ústav
Adresa sídla:Telečská 1720/7, Jihlava, PSČ 586 01
IČ:26652935
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/6
Přílohy:
DS Šípeček - nájemní smlouva platná od 1.1.2020.pdf
DS Šípeček - návazná stanoviska KHS.pdf
DS Šípeček - pojistná smlouva.pdf

Označení:DS Jihlava
Kapacita:6
Místo poskytování služby:Štefánikovo nám. 1972/2, Jihlava, PSČ 586 01
Oprávněná osoba:Pavel Hegner
Vznik oprávnění:4.5.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Organizace nevidomých z. s. , spolek
Adresa sídla:Jana Babáka 2733/11, Brno - Královo Pole, PSČ 612 00
IČ:26615932
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/6
Přílohy:
DS Jihlava - dodatek č. 3 k nájemní smlouvě od 1.5.2021 na dobu neurčitou + plná moc.pdf
DS Jihlava - pojistná smlouva platná od 04.05.2020 do 03.05.2030.pdf
DS Jihlava - smlouva o nájmu platná od 01.05.2020 do 01.05.2021.pdf
DS Jihlava - stanovisko KHS.pdf

Označení:Meruzalka - Montessori školka v Polné
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Indusova 210, Polná, PSČ 588 13
Oprávněná osoba:Mgr. Jana Procházková
Vznik oprávnění:12.6.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Zázraky se dějí, z.s., Spolek
Adresa sídla:Zahradní 496, Křižanov, PSČ 59451
IČ:22897071
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
DS Meruzalka - Montessori školka v Polné - dodatek k nájemní smlouvě do 15.7.2022.pdf
DS Meruzalka - Montessori školka v Polné - stanovisko KHS.pdf
DS Mezurlka-Montessori školka v Polné - pojistná smlouva od 16.4.2020 na dobu neurčitou.pdf
Meruzalka - Montessori školka v Polné - Nájemní smlouva platná do 15.7.2021.pdf