Dětské skupiny: procházení -> kraj Hlavní město Praha

Praha
       poskytovatelů: 130   DS: 200   celková kapacita: 2 777 míst
celkem DS s platným oprávněním: 200   celková kapacita: 2 777 míst