Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 151   DS: 264   celková kapacita: 3 582 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 42   DS: 79   celková kapacita: 1 051 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 138   DS: 224   celková kapacita: 3 257 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 11   DS: 15   celková kapacita: 215 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 62   DS: 75   celková kapacita: 921 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 38   DS: 50   celková kapacita: 694 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 89   DS: 129   celková kapacita: 1 778 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 53   DS: 88   celková kapacita: 1 168 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 46   DS: 67   celková kapacita: 914 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 39   DS: 68   celková kapacita: 839 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 183   DS: 264   celková kapacita: 3 497 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 58   DS: 101   celková kapacita: 1 364 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 30   DS: 39   celková kapacita: 461 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 38   DS: 60   celková kapacita: 733 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 523   celková kapacita: 20 474 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.