Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 162   DS: 289   celková kapacita: 3 908 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 45   DS: 83   celková kapacita: 1 133 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 139   DS: 239   celková kapacita: 3 557 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 11   DS: 15   celková kapacita: 215 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 65   DS: 79   celková kapacita: 975 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 41   DS: 53   celková kapacita: 722 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 90   DS: 139   celková kapacita: 1 895 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 53   DS: 90   celková kapacita: 1 233 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 47   DS: 69   celková kapacita: 910 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 41   DS: 74   celková kapacita: 929 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 181   DS: 269   celková kapacita: 3 491 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 59   DS: 105   celková kapacita: 1 435 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 33   DS: 42   celková kapacita: 495 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 38   DS: 60   celková kapacita: 729 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 606   celková kapacita: 21 627 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.