Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 148   DS: 254   celková kapacita: 3 472 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 40   DS: 77   celková kapacita: 1 022 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 136   DS: 222   celková kapacita: 3 228 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 10   DS: 14   celková kapacita: 203 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 60   DS: 73   celková kapacita: 905 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 37   DS: 48   celková kapacita: 670 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 89   DS: 129   celková kapacita: 1 770 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 53   DS: 86   celková kapacita: 1 147 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 47   DS: 68   celková kapacita: 920 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 37   DS: 65   celková kapacita: 803 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 178   DS: 253   celková kapacita: 3 355 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 58   DS: 99   celková kapacita: 1 322 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 28   DS: 36   celková kapacita: 429 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 38   DS: 60   celková kapacita: 737 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 484   celková kapacita: 19 983 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.