Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 136   DS: 216   celková kapacita: 3 009 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 37   DS: 64   celková kapacita: 789 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 119   DS: 191   celková kapacita: 2 611 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 9   DS: 10   celková kapacita: 130 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 55   DS: 62   celková kapacita: 735 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 34   DS: 42   celková kapacita: 591 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 79   DS: 109   celková kapacita: 1 419 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 48   DS: 71   celková kapacita: 957 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 44   DS: 58   celková kapacita: 774 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 32   DS: 52   celková kapacita: 656 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 158   DS: 226   celková kapacita: 2 901 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 51   DS: 78   celková kapacita: 1 028 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 26   DS: 32   celková kapacita: 331 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 35   DS: 51   celková kapacita: 616 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 262   celková kapacita: 16 547 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.