Dětské skupiny : procházení -> Královéhradecký kraj -> okres Jičín


Označení:DS miniPastelka Jičín, z. s.
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Ruská 54, Jičín, PSČ 50601
Oprávněná osoba:Bc. Lucie Pavlíčková
Vznik oprávnění:7.5.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:DS miniPastelka Jičín, z. s., spolek
Adresa sídla:Husova 110, Jičín - Valdické Předměstí, PSČ 50601
IČ:06326749
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS miniPastelka Jičín, z. s. - navýšení kapacity z 9 na 12 dětí od 01.06.2020.pdf
DS miniPastelka Jičín, z.s - nájemní smlouva.pdf
DS miniPastelka Jičín, z.s - pojistná smlouva.pdf
DS miniPastelka Jičín, z.s - stanovisko KHS.pdf

Označení:SQS Vzdělávací centrum - DS Saurus
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Havlíčkova 416, Nová Paka, PSČ 50009
Oprávněná osoba:Wilhelm Quittner
Vznik oprávnění:30.7.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:SQS Vláknová optika a.s., akciová společnost
Adresa sídla:Komenského 304/1, Nová Paka, PSČ 50901
IČ:60913037
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS SQS Vzdělávací centrum - DS Saurus - pojistná smlouva platná od 04.06.2020 na dobu neurčitou.pdf
DS SQS Vzdělávací centrum - DS Saurus - stanovisko KHS.pdf
DS SQS Vzdělávací centrum - DS Saurus - výpis z katastru nemovitostí.pdf

Označení:DS Montík
Kapacita:12
Místo poskytování služby:U Teplárny 1258, Nová Paka, PSČ 50901
Oprávněná osoba:Ivana Nováková
Vznik oprávnění:2.11.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Dům dětí a mládeže STONOŽKA Nová Paka, příspěvková organizace
Adresa sídla:U Teplárny 1258, Nová Paka, PSČ 50901
IČ:70152331
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Montík - pojistná smlouva platná od 01.11.2020 do 31.10.2021.pdf
DS Montík - stanovisko KHS.pdf
DS Montík - zřizovací listiny a dodatek č. 1.pdf