Dětské skupiny : procházení -> Středočeský kraj -> okres Beroun


Označení:DĚTSKÁ SKUPINA MEDVÍDEK V BEROUNĚ
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Tyršova 58/10, Beroun, PSČ 266 01
Oprávněná osoba:Karolina Nedělová
Vznik oprávnění:18.8.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Prostor pro rodinu,z.ú., Ústav
Adresa sídla:Thákurova 3/676, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00
IČ:22735224
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
4/42
Přílohy:
PROSTOR PRO RODINU z. ú. - pojistná smlouva.pdf
PROSTOR PRO RODINU z. ú. - smlouva o nájmu.pdf
PROSTOR PRO RODINU z. ú. - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:BERÁNEK - DĚTSKÁ SKUPINA CHARITY BEROUN
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka, PSČ 266 01
Oprávněná osoba:Ing. Petr Horák
Vznik oprávnění:1.2.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:CHARITA BEROUN , Evidované církevní právnické osoby
Adresa sídla:Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka, PSČ 266 01
IČ:47514329
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
Beránek - dětská skupina charity Beroun - oznámení o změně názvu a kapacity - navýšení z 10 na 12 dětí od 1.1.2021.pdf
Charita Beroun - změna názvu poskytovatele.pdf
FARNI_CHARITA_BEROUN - nájemní smlouva.pdf
FARNI_CHARITA_BEROUN - nové závazné stanovisko KHS.pdf
FARNI_CHARITA_BEROUN - pojistná smlouva.pdf
FARNI_CHARITA_BEROUN - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Medvídek
Kapacita:7
Místo poskytování služby:Plzeňská 48, Žebrák, PSČ 267 53
Oprávněná osoba:Iveta Šlejharová, Petr Šlejhar
Vznik oprávnění:15.6.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Spolek Medvídek, z. s., Spolek
Adresa sídla:Plzeňská 48, Žebrák, PSČ 267 53
IČ:05478154
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/19
Přílohy:
Spolek_Medvidek - nájemní smlouva.pdf
Spolek_Medvidek - pojistná smlouva.pdf
Spolek_Medvidek - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Domek
Kapacita:10
Místo poskytování služby:Husovo nám. 82/10, Beroun, PSČ 26601
Oprávněná osoba:Vališ Pavel
Vznik oprávnění:14.11.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:RSH BEROUN, s.r.o., Společnost s ručením omezeným
Adresa sídla:Husovo náměstí 82/10, Beroun, PSČ 266 01
IČ:24240630
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/10
Přílohy:
Domek - pojistná smlouva.pdf
Domek - smlouva o nájmu dodatek.pdf
Domek - smlouva o nájmu.pdf
Domek - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Slunečnice
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Bezručova 928, Beroun, PSČ 266 01
Oprávněná osoba:Ing. Hana Hájková
Vznik oprávnění:20.10.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Rodinné centrum Slunečnice, z.ú., Ústav
Adresa sídla:Bezručova 928, Beroun, PSČ 266 01
IČ:26615509
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Slunečnice - nájemní smlouva - dodatek č. 3 od 1.11.2019 do 31.10.2020.pdf
DS Slunečnice - nájemní smlouva - dodatek č. 6 od 1.1.2021 do 30.4.2022.pdf
DS Slunečnice - smlouva o nájmu od 25.4.2006. Dodatek č. 2 do 31.10.2019.pdf
Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. - pojistná smlouva.pdf
Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:DĚTSKÁ SKUPINA NEMO
Kapacita:24
Místo poskytování služby:K Nemocnici 1106/14, Hořovice, PSČ 268 31
Oprávněná osoba:Tomáš Petsinis
Vznik oprávnění:25.10.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:NH Hospital a. s., Akciová společnost
Adresa sídla:Okruhová 1135/44, Praha - Praha 5 - Stodůlky, PSČ 155 00
IČ:27872963
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/48
Přílohy:
DS NEMO - Pojistná smlouva do 6.6.2019.pdf
DS Nemo - pojistná smlouva od 7.6.2019 do 6.6.2029.pdf
NH Hospital, a.s. - pojistná smlouva.pdf
NH Hospital, a.s. - výpis z katastru nemovitostí.pdf
NH Hospital, a.s. - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:DS Medvídek I.
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Plzeňská 48, Žebrák, PSČ 267 53
Oprávněná osoba:Iveta Šlejharová, Petr Šlejhar
Vznik oprávnění:27.10.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Spolek Medvídek, z. s., Spolek
Adresa sídla:Plzeňská 48, Žebrák, PSČ 267 53
IČ:05478154
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/19
Přílohy:
Spolek Medvídek, z. s. - nájemní smlouva.pdf
Spolek Medvídek, z. s. - pojistná smlouva.pdf
Spolek Medvídek, z. s. - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Sokolík
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Nábř. U Sokolovny 510/1, Beroun - město, PSČ 266 01
Oprávněná osoba:Erika Synková
Vznik oprávnění:11.4.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Sokolík Beroun, z.s., spolek
Adresa sídla:Nábřeží U sokolovny 510/1, Beroun - Beroun - Město, PSČ 26601
IČ:06515461
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Sokolík - Oznámení o změně - navýšení z 10 na 12 dětí od 1.5.2020.pdf
DS SOKOLÍK - pojistná smlouva.pdf
DS SOKOLÍK - smlouva o pronájmu.pdf
DS SOKOLÍK - stanovisko KHS.pdf
Sokolík, Beroun, z.s. - NOVÁ pojistná smlouva platná od 28. 3. 2020 na dobu neurčitou.pdf
Sokolík, Beroun, z.s. - pojistná smlouva platná 28.3.2019-27.3.2020.pdf

Označení:Medvíďata
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Plzeňská 515, Žebrák, PSČ 267 53
Oprávněná osoba:Petr Šlejhar
Vznik oprávnění:21.6.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Forkys, z. s., spolek
Adresa sídla:Plzeňská 48, Žebrák, PSČ 267 53
IČ:22818529
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
DS Medvíďata - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - do 30.4.2022.pdf
DS Medvíďata - nájemní smlouva do 30.4.2021.pdf
DS Medvíďata - pojistná smlouva.pdf
DS Medvíďata - stanovisko KHS.pdf

Označení:Medvídci
Kapacita:6
Místo poskytování služby:Husovo náměstí 67, Loděnice , PSČ 267 12
Oprávněná osoba:Renata Pošmurná
Vznik oprávnění:29.11.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Medvídci, z. s. , spolek
Adresa sídla:Na Hrázi 23, Loděnice , PSČ 267 12
IČ:08085331
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/6
Přílohy:
DS Medvídci - Dodatek k NS č. 5 a 6. platné od 01.01.2020 do 31.12.2021.pdf
DS Medvídci - nájemní smlouva platná 1.9.2019-31.8.2020.pdf
DS Medvídci - pojistná smlouva platná 13.9.2019-12.9.2029.pdf
DS Medvídci - stanovisko KHS.pdf

Označení:Medvíďata Beroun
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Havlíčkova 101/18, Beroun
Oprávněná osoba:Petr Šlejhar
Vznik oprávnění:21.2.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Forkys, z. s., spolek
Adresa sídla:Plzeňská 48, Žebrák, PSČ 267 53
IČ:22818529
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
DS Medvíďata Beroun - nájemní smlouva od 1.11.2019 do 31.10.2022.pdf
DS Medvíďata Beroun - pojistná smlouva od 8.6.2018 do 7.6.2028.pdf
DS Medvíďata Beroun - stanovisko KHS.pdf

Označení:DS Nemo 1.
Kapacita:24
Místo poskytování služby:K Nemocnici 1106/14, Hořovice, PSČ 268 01
Oprávněná osoba:Tomáš Petsinis
Vznik oprávnění:15.3.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:NH Hospital a. s., Akciová společnost
Adresa sídla:Okruhová 1135/44, Praha - Praha 5 - Stodůlky, PSČ 155 00
IČ:27872963
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/48
Přílohy:
DS Nemo 1 - pojistná smlouva od 7.6.2019 do 6.6.2029.pdf
DS Nemo 1 - stanovisko KHS.pdf
DS Nemo 1 - výpis z katastru nemovitostí.pdf

Označení:Bílý ČÁP
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Běštín 82, Hostomice pod Brdy - Běštín , PSČ 26724
Oprávněná osoba:Bc. Michaela Sarnovská, ředitelka
Vznik oprávnění:1.7.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:obecně prospěšná společnost ČAP, Obecně prospěšná společnost
Adresa sídla:Vilová 258, Nový Knín, PSČ 262 03
IČ:24264334
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
5/60
Přílohy:
Bílý ČÁP - Nájemní smlouva platná od 1.6.2020 do 1.6.2030.pdf
Bílý ČÁP - pojistná smlouva platná od 16.07.2019 do 15.07.2021.pdf
Bílý ČÁP - stanovisko KHS.pdf
Čáp o.p.s. - pojistná smlouva od 16.7.2021 do 15.7.2031.pdf

Označení:DS Elánek Hořovice
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Zámecká 1615/1, Hořovice, PSČ 26801
Oprávněná osoba:Petr Koukal
Vznik oprávnění:1.11.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Nadační fond Petra Koukala, Nadační fond
Adresa sídla:V Kolkovně 921/3, Praha - Praha 1, PSČ 11000
IČ:02484544
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
DS Elánek Hořovice - nájemní smlouva od 1.10.2020 na dobu neurčitou.pdf
DS Elánek Hořovice - pojistná smlouva od 7.12.2020 na dobu neurčitou.pdf
DS Elánek Hořovice - stanovisko KHS.pdf

Označení:Elánek Hořovice - DS podniková
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Zámecká 1615/3, Hořovice, PSČ 26801
Oprávněná osoba: Petr Koukal
Vznik oprávnění:1.11.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma: Petr Koukal
Adresa sídla:Olympijská 1640/9, Hořovice, PSČ 26801
IČ:05596921
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Elánek Hořovice - DS podniková - nájemní smlouva od 1.10.2020 na dobu neurčitou.pdf
DS Elánek Hořovice - DS podniková - pojistná smlouva od 1.10.2020 na dobu neurčitou.pdf
DS Elánek Hořovice - DS podniková - stanovisko KHS.pdf

Označení:DS Pohoda
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Trubínská 333, Králův Dvůr, PSČ 267 01
Oprávněná osoba:Vendula Karšňáková
Vznik oprávnění:27.4.2021
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Pohoda pro každého, z. s. , spolek
Adresa sídla:Pod Hájem 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01
IČ:02849046
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Pohoda - podnájemní smlouva od 1.3.2021 na dobu neurčitou.pdf
DS Pohoda - pojistná smlouva platná od 17.04.2021 do 16.04.2031.pdf
DS Pohoda - prohlášení majitele nemovitosti platné od 01.03.2021 na dobu neurčitou.pdf
DS Pohoda - stanovisko KHS.pdf