Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 137   DS: 231   celková kapacita: 3 174 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 35   DS: 69   celková kapacita: 902 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 125   DS: 198   celková kapacita: 2 865 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 8   DS: 10   celková kapacita: 147 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 56   DS: 64   celková kapacita: 799 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 35   DS: 45   celková kapacita: 638 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 81   DS: 119   celková kapacita: 1 622 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 48   DS: 73   celková kapacita: 975 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 43   DS: 60   celková kapacita: 830 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 34   DS: 55   celková kapacita: 693 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 161   DS: 230   celková kapacita: 3 038 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 53   DS: 86   celková kapacita: 1 151 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 26   DS: 33   celková kapacita: 381 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 34   DS: 52   celková kapacita: 641 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 325   celková kapacita: 17 856 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.