Dětské skupiny : procházení -> Ústecký kraj -> okres Teplice


Označení:DS SOLNIČKA
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Pražská 3226, Teplice - Prosetice, PSČ 403 17
Oprávněná osoba:Mgr. Petra Hessová
Vznik oprávnění:26.9.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Rybička Teplice, z. s., Spolek
Adresa sídla:Luční 249, Chabařovice, PSČ 403 17
IČ:05627885
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/18
Přílohy:
Rybička Teplice, z.s. - podnájemní smlouva.pdf
Rybička Teplice, z.s. - podnájemní smlouva_dodatek.pdf
Rybička Teplice, z.s. - pojistná smlouva.pdf
Rybička Teplice, z.s. - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:DS Sluníčka Teplice
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Českobratrská 42/2942, Teplice, PSČ 41501
Oprávněná osoba:Bc. Denisa Budínská
Vznik oprávnění:23.11.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s., spolek
Adresa sídla:Stradovská 392, Chlumec, PSČ 403 39
IČ:27001709
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
4/48
Přílohy:
DS Sluníčka Teplice - dodatek k nájemní smlouvě - do 31.5.2021.pdf
DS Sluníčka Teplice - nájemní smlouva - dodatek - do 31.5.2022.pdf
DS Sluníčka Teplice - nájemní smlouva od 1.6.2017 do 31.5.2020.pdf
DS Sluníčka Teplice - nová - platná- KHS.pdf
DS Sluníčka Teplice - pojistná smlouva konv..pdf
DS Sluníčka Teplice - závazné stanovisko hygieny konv.pdf

Označení:DS Polárka
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Pražská 3226, Teplice, PSČ 415 01
Oprávněná osoba:Jana Zajícová
Vznik oprávnění:10.4.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Spolek Severka, z.s., Spolek
Adresa sídla:Okružní 210, Verneřice, PSČ 407 25
IČ:04621816
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Polárka - pojistná smlouva.pdf
DS Polárka - Smlouva o nájmu na nové adrese od 1.1.2019.pdf
DS Polárka - Žádost o změnu adresy poskytování služby.pdf
DS Polárka - Závazné stanovisko KHS - nové s nájemní smlouvou od 1.1.2019.pdf
Smlouva o nájmu prostor UJEP x YMCA.pdf
Smlouva o podnájmu prostor s YMCA.pdf
Stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina BABYjump
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Jana Koziny 1628/31, Teplice - Trnovany, PSČ 415 01
Oprávněná osoba:Bc. Lenka Bukačová, DiS.
Vznik oprávnění:28.5.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:VIVAjump z. s., Spolek
Adresa sídla:Bystřická 209/26, Dubí - Bystřice, PSČ 417 02
IČ:22724711
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS BABYjump - Dodatek k Nájemní smlouvě platný do 30.06.2022.pdf
DS BABYjump - nájemní smlouva platná do 31.12.2021.pdf
DS BABYjump - pojistná smlouva.pdf
DS BABYjump - stanovisko KHS.pdf

Označení:Tree of Life
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Masarykova třída 2418/62, Teplice, PSČ 41501
Oprávněná osoba:Oxana Protovchanskaya
Vznik oprávnění:28.2.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Tree of Life CZ,z.s., spolek
Adresa sídla:Spojenecká 655/6, Teplice, PSČ 41501
IČ:06509835
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Tree of life - Pojistná smlouva.pdf
DS Tree of life - smlouva o nájmu do 31.8.2020.pdf
DS Tree of life - stanovisko KHS.pdf
DS Tree of Life - dodatek č. 2 k nájemní smlově od 27.1.2021 do 31.1.2023.pdf
DS Tree of Life - dodatek ke smlouvě o nájmu prostoru platný do 31.01.2021.pdf

Označení:Dětská skupina Pastelka
Kapacita:6
Místo poskytování služby:Husova 305, Osek, PSČ 41705
Oprávněná osoba:Mgr. Michala Čádová
Vznik oprávnění:3.4.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Charita Most, Evidované církevní právnické osoby
Adresa sídla:Františka Malíka 956/16a, Most, PSČ 434 01
IČ:70828920
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/6
Přílohy:
DS Pastelka - změna názvu.pdf
DS Pastelka-pojistná smlouva.pdf
DS Pastelka-stanovisko KHS.pdf
DS Pastelka-výpis z KN.pdf

Označení:Pohoda
Kapacita:6
Místo poskytování služby:Ruská 326, Dubí 3, PSČ 417 03
Oprávněná osoba:Hana Zeithammerová
Vznik oprávnění:15.4.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Vaše Harmonie, o. p. s. , obecně prospěšná společnost
Adresa sídla:Síliště 1019, Šluknov, PSČ 407 77
IČ:22794581
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/6
Přílohy:
DS Pohoda - nájemní smlouva - doba neurčitá.pdf
DS Pohoda - pojistná smlouva 22.1.2019-3.5.2026.pdf
DS Pohoda - stanovisko KHS.pdf

Označení:DS Farmářská školka Skřítek Prokůpek
Kapacita:12
Místo poskytování služby:J. Suka 1860, Teplice, PSČ 415 01
Oprávněná osoba:Veronika Brabcová
Vznik oprávnění:1.6.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Centrum Skřítek, z.s., spolek
Adresa sídla:Národní 212/12, Plzeň - Újezd, PSČ 31200
IČ:08262454
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Farmářská školka Skřítek Prokůpek - Nájemní smlouva platná od 1.4.2020 na dobu neurčitou.pdf
DS Farmářská školka Skřítek Prokůpek - pojištění od 7.5.2020 do 6.5.2030.pdf
DS Farmářská školka Skřítek Prokůpek - stanovisko KHS.pdf

Označení:DS Cipísek
Kapacita:6
Místo poskytování služby:Štúrova 601/37, Teplice - Trnovany, PSČ 41501
Oprávněná osoba:Mgr. Petra Hessová
Vznik oprávnění:3.7.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Rybička Teplice, z. s., Spolek
Adresa sídla:Luční 249, Chabařovice, PSČ 403 17
IČ:05627885
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/18
Přílohy:
DS Cipísek - nájemní smlouva od 1.7.2020 do 31.12.2022.pdf
DS Cipísek - pojistná smlouva od 1.7.2017 na dobu neurčitou.pdf
DS Cipísek - stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Mia 2
Kapacita:8
Místo poskytování služby:Novosedlická 1582, Teplice, PSČ 415 01
Oprávněná osoba:Ing. Jana Erbová
Vznik oprávnění:1.9.2021
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Dětské centrum Mia, z.s., spolek
Adresa sídla:Severní 3597/23, Ústí nad Labem, PSČ 400 11
IČ:06518834
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/20
Přílohy:
DS MIA 2 - nájemní smlouva od 1.9.2020 do 31.12.2025.pdf
DS MIA 2 - pojistná smlouva od 1.2.2019 na dobu neurčitou..pdf
DS MIA 2 - stanovisko KHS.pdf