Dětské skupiny : procházení -> Jihomoravský kraj -> okres Blansko


Označení:U Templu
Kapacita:12
Místo poskytování služby:U Templu 378/8, Boskovice, PSČ 630 01
Oprávněná osoba:Kamila Bucherová
Vznik oprávnění:23.8.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:U Templu, z. ú., Ústav
Adresa sídla:U Templu 378/8, Boskovice, PSČ 680 01
IČ:05760127
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
3/30
Přílohy:
U Templu z. s. - pojistná smlouva.pdf
U Templu z. s. - smlouva o nájmu.pdf
U Templu z. s. - závazné stanovisko KHS z 10.8.2017, od 1.9.2019 zvýšen počet dětí v DS z 8 na 12 dětí

Označení:DS Malíček
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Sadová 2355/96, Blansko, PSČ 678 01
Oprávněná osoba:Lenka Šebelová
Vznik oprávnění:1.9.2016
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s., Spolek
Adresa sídla:K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ 678 01
IČ:22838015
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
4/60
Přílohy:
MC_Vesely_Palecek_z.s - KHS.pdf
MC_Vesely_Palecek_z.s - Nájemní smlouva.pdf
MC_Vesely_Palecek_z.s - Pojistná smlouva.pdf

Označení:Dětská skupina Voděrady
Kapacita:11
Místo poskytování služby: 76, Voděrady, PSČ 679 01
Oprávněná osoba:Mgr. Radka Horáková
Vznik oprávnění:1.9.2016
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Obec Voděrady, Obec
Adresa sídla: 160, Voděrady, PSČ 67901
IČ:00281271
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/17
Přílohy:
obec_voderady - KHS.pdf
obec_voderady - Pojistná smlouva.pdf
obec_voderady - Výpis z katastru.pdf

 

Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 2021-04-17


Označení:Dětská skupina Petrovice
Kapacita:7
Místo poskytování služby: 194, Petrovice (Rájec - Jestřebí), PSČ 679 02
Oprávněná osoba:Anna Dvořáčková
Vznik oprávnění:1.1.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění: Zrušení oprávnění dne 17.4.2021
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Obec Petrovice, obec
Adresa sídla: 134, Petrovice, PSČ 679 02
IČ:00636771
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/7
Přílohy:

 

Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 2021-06-30


Označení:Dětská skupina Bukovinka
Kapacita:12
Místo poskytování služby: 6, Bukovinka, PSČ 679 05
Oprávněná osoba:Pavel Malík
Vznik oprávnění:18.7.2016
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění: Zrušení oprávnění dne 30.6.2021
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Obec Bukovinka, obec
Adresa sídla:Bukovinka 126, Bukovinka, PSČ 679 05
IČ:00532100
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:

Označení:Dětská skupina Školka na rohu
Kapacita:10
Místo poskytování služby:Zborovská 379/11, Boskovice, PSČ 680 01
Oprávněná osoba:Lucie Pavelová
Vznik oprávnění:20.9.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Mateřské centrum Boskovice, z. s., Spolek
Adresa sídla:Masarykovo nám. 21/20, Boskovice, PSČ 680 01
IČ:27007375
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/10
Přílohy:
MC Boskovice - smlouva o nájmu.pdf
MC Boskovice - závazné stanovisko KHS.pdf
MPSV - pojistná smlouva.pdf

Označení:Little artist
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Krasová 151, Krasová, PSČ 679 06
Oprávněná osoba:Mgr. Daniela Nemtoc, Marius Manuel Nemtoc
Vznik oprávnění:29.11.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:"Little artist",z.s., Spolek
Adresa sídla:Doubí 51/9, Brno - Útěchov, PSČ 644 00
IČ:05670942
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Little artist - nájemní smlouva.pdf
DS Little artist - oznámení o navýšení kapacity z 8 na 12 dětí, změna od 1.11.2019.pdf
DS Little artist - pojistná smlouva.pdf
DS Little artist - stanovisko KHS z 10.9.2018, snížení kapacity z 12 na 8 dětí.pdf
DS Little artist - stanovisko KHS z 3.10.2017 pro 12 dětí
DS Little artist - vyjádření KHS z 30.10.2019, navýšení kapacity z 8 na 12 dětí, změna od 1.11.2019.pdf
DS Little artist - žádost o změnu kapacity ze 17.9.2018 z 12 na 8 dětí

Označení:Školka u 3 oveček
Kapacita:20
Místo poskytování služby:Havlíčkova 16/1017, Boskovice, PSČ 680 01
Oprávněná osoba:Kateřina Kejíková
Vznik oprávnění:13.4.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:W-iniciativa Boskovice, z.s., Spolek
Adresa sídla: 24, Skalice nad Svitavou, PSČ 679 01
IČ:02853612
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/20
Přílohy:
DS Školka u 3 oveček - dodatek č.1 k nájemní smlouvě platný do 31.05.2021.pdf
DS Školka u 3 oveček - nájemní smlouva - dodatek č. 2 - do 1.5.2022.pdf
DS Školka u 3 oveček - nájemní smlouva.pdf
DS Školka u 3 oveček - pojistná smlouva.pdf
DS Školka u 3 oveček - stanovisko KHS.pdf

Označení:DS VESELÝ MALÍČEK
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Tyršova 2/336, Letovice, PSČ 679 61
Oprávněná osoba:Lenka Šebelová
Vznik oprávnění:28.6.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s., Spolek
Adresa sídla:K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ 678 01
IČ:22838015
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
4/60
Přílohy:
DS VESELÝ MALÍČEK - nájemní smlouva.pdf
DS VESELÝ MALÍČEK - stanovisko KHS.pdf
MC VESELÝ PALEČEK, z.s. - pojistná smlouva.pdf

Označení:DS SMALLÍČEK
Kapacita:24
Místo poskytování služby:Kollárova 2B/2169, Blansko, PSČ 67801
Oprávněná osoba:Lenka Šebelová
Vznik oprávnění:28.6.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s., Spolek
Adresa sídla:K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ 678 01
IČ:22838015
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
4/60
Přílohy:
DS SMALLÍČEK - nájemní smlouva.pdf
DS SMALLÍČEK - stanovisko KHS.pdf
MC VESELÝ PALEČEK, z.s. - pojistná smlouva.pdf

Označení:Gatemáček
Kapacita:15
Místo poskytování služby:Průmyslová 2503/2, Boskovice, PSČ 68001
Oprávněná osoba:Bc. Lucie Chlupová
Vznik oprávnění:16.8.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Gatemáček z.s., spolek
Adresa sídla:Průmyslová 2503/2, Boskovice - Boskovice, PSČ 680 01
IČ:06565018
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/15
Přílohy:
DS Gatemáček - stanovisko KHS.pdf
DS Gatemáček - dodatek k NS s prodloužením doby nájmu do 31.8.2022.pdf
DS Gatemáček - nájemní smlouva.pdf
DS Gatemáček - pojistná smlouva do 31.8.2019.pdf
DS Gatemáček - pojistná smlouva od 1.9.2019 do 31.8.2029.pdf
DS Gatemáček - souhlas vlastníka.pdf

Označení:Miniškolka Vlaštovičky
Kapacita:12
Místo poskytování služby: 178, Křtiny, PSČ 67905
Oprávněná osoba:Hana Drápelová
Vznik oprávnění:23.8.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Vlaštovičky z.s., spolek
Adresa sídla:Křtiny 178, Křtiny, PSČ 67905
IČ:6271855
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Miniškolka Vlaštovičky - nájemní smlouva do 31.8.2020.pdf
DS Miniškolka Vlaštovičky - nájemní smlouva od 1.9.2020 do 31.8.2022.pdf
DS Miniškolka Vlaštovičky - navýšení kapacity z 10 na 12 dětí od 1.9.2020
DS Miniškolka Vlaštovičky - pojistná smlouva do 31.8.2020.pdf
DS Miniškolka Vlaštovičky - pojistná smlouva od 1.9.2020 do 31.8.2022.pdf
DS Miniškolka Vlaštovičky - stanovisko KHS.pdf

Označení:Ovečky
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Ronovská 12/12, Adamov, PSČ 67904
Oprávněná osoba: Jana Burianová
Vznik oprávnění:3.9.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace, Příspěvková organizace zřízená/založená územním samosprávním celkem
Adresa sídla:Komenského 324/4, Adamov, PSČ 67904
IČ:65765907
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Ovečky - Doklad o vlastnickém právu a Zřizovací listina.pdf
DS Ovečky - pojistná smlouva.pdf
DS Ovečky -Závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Smíškův svět
Kapacita:10
Místo poskytování služby:Údolní 2, Blansko, PSČ 678 01
Oprávněná osoba:Darina Smíšková
Vznik oprávnění:10.12.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Dája a Jája, z.s., spolek
Adresa sídla: 47, Šebrov - Šebrov-Kateřina, PSČ 679 22
IČ:06568734
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/10
Přílohy:
DS Smíškův svět - nájemní smlouva od 1.1.2019 do 31.12.2019 + zřizovací listina.pdf
DS Smíškův svět - nájemní smlouva od 1.1.2020 do 31.12.2020.pdf
DS Smíškův svět - nájemní smlouva od 1.1.2021 do 31.12.2021.pdf
DS Smíškův svět - pojistná smlouva.pdf
DS Smíškův svět - stanovisko KHS k navýšení kapacity dětí z 9 na 10 od 01.09.2020.pdf
DS Smíškův svět - stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Voděrady č. 2
Kapacita:6
Místo poskytování služby: 76, Voděrady, PSČ 67901
Oprávněná osoba:Mgr. Radka Horáková
Vznik oprávnění:27.5.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Obec Voděrady, Obec
Adresa sídla: 160, Voděrady, PSČ 67901
IČ:00281271
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/17
Přílohy:
Obec Voděrady - Pojistná smlouva.pdf
Obec Voděrady - stanovisko KHS.pdf
Obec Voděrady - výpis z KN.pdf

Označení:Dětská skupina Češkovice
Kapacita:9
Místo poskytování služby:Češkovice 379, Blansko, PSČ 67801
Oprávněná osoba:Mgr. David Velikovský
Vznik oprávnění:1.11.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Mgr. David Velikovský
Adresa sídla:Češkovice 198, Blansko, PSČ 67801
IČ:01515608
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/9
Přílohy:
DS Češkovice - Pojistná smlouva od 1.9.2019 do 31.8.2029.pdf
DS Češkovice - stanovisko KHS.pdf
DS Češkovice - výpis z KN.pdf

Označení:DS Notičky
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Zahradní 632, Jedovnice , PSČ 679 06
Oprávněná osoba:Lenka Šebelová
Vznik oprávnění:13.11.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s., Spolek
Adresa sídla:K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ 678 01
IČ:22838015
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
4/60
Přílohy:
DS Notičky - podnájemní smlouva od 24.6.2019 na dobu neurčitou.pdf
DS Notičky - pojistná smlouva od 1.9.2016 do 31.8.2026.pdf
DS Notičky - stanovisko KHS.pdf