Dětské skupiny : procházení -> Zlínský kraj -> okres Uherské Hradiště


Označení:Dětská skupina Beruška
Kapacita:12
Místo poskytování služby:U Plovárny 1502, Uherský Brod, PSČ 688 01
Oprávněná osoba:Ing. Vlasta Hermanová
Vznik oprávnění:4.8.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Centrum pro rodinu BERUŠKA, Spolek
Adresa sídla:U Plovárny 1502 , Uherský Brod, PSČ 688 01
IČ:26609908
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Beruška - nájemní smlouva do 30.9.2021.pdf
DS Beruška - nájemní smlouva od 1.4.2019 do 31.3.2024.pdf
DS Beruška - nové závazné stanovisko KHS.pdf
DS Beruška - pojistná smlouva.pdf
DS Beruška - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Justýnka
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Masarykovo náměstí 105, Uherský Brod, PSČ 688 01
Oprávněná osoba:Mgr. Jarmila Škrdlíková
Vznik oprávnění:8.3.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Centrum pro rodinu Uherský Brod z.s., Spolek
Adresa sídla:Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod, PSČ 688 01
IČ:22843477
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
Centrum pro rodinu Uherský Brod - nové závazné stanovisko KHS.pdf
Centrum_pro_rodinu_Uhersky_Brod KHS.pdf
Centrum_pro_rodinu_Uhersky_Brod NSml. - do 31.7.2021.pdf
Centrum_pro_rodinu_Uhersky_Brod PSml.pdf
DS Justýnka - dod. č. 2 k nájemní smlouvě - do 31.7.2026.pdf

Označení:Světýlka
Kapacita:8
Místo poskytování služby:Na Splávku 516, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
Oprávněná osoba:Karla Pukovcová
Vznik oprávnění:20.10.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:AVALON UH centrum osobního rozvoje a zdravého životního stylu, z.s., Spolek
Adresa sídla:Na Splávku 516, Uherské Hradiště, PSČ 68601
IČ:05342678
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/8
Přílohy:
AVALON UH - pojistná smlouva.pdf
AVALON UH - smlouva o nájmu.pdf
AVALON UH - závazné stanovisko.pdf

Označení:Medovníček
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Dědina 5, Ostrožská Nová Ves, PSČ 687 22
Oprávněná osoba:Marie Kusáková
Vznik oprávnění:16.11.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Medovníček, z.s., Spolek
Adresa sídla:Dědina 2, Ostrožská Nová Ves, PSČ 687 22
IČ:01751891
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
DS Medovníček - dodatek k nájemní smlouvě.pdf
DS Medovníček - pojistná smlouva do 31.10.2018.pdf
DS Medovníček - pojistná smlouva od 1.11.2018 do 31.10.2020.pdf
DS Medovníček - pojistná smlouva od31.10.2020 na dobu neurčitou.pdf
DS Medovníček - smlouva o nájmu.pdf
DS Medovníček - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Rybníček
Kapacita:24
Místo poskytování služby:Salašská 2182, Staré Město, PSČ 686 03
Oprávněná osoba:Kristýna Mikelová
Vznik oprávnění:29.1.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:TC Staré Město, z.s., Spolek
Adresa sídla:Salašská 2182, Staré Město, PSČ 686 03
IČ:22723153
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/36
Přílohy:
DS Rybníček - nájemní smlouva.pdf
DS Rybníček - pojistná smlouva od 30.6.2019 na dobu neurčitou.pdf
DS Rybníček - situační plánek DS.pdf
DS Rybníček - stanovisko KHS - navýšení kapacity z 12 na 24 dětí od 1.2.2020.pdf
DS Rybníček - stanovisko KHS.pdf
TC Staré Město z.s - pojistná smlouva do 29.6.2018.pdf

Označení:Miniškolka Rolnička
Kapacita:24
Místo poskytování služby:Stará Tenice 1343, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
Oprávněná osoba: Mgr. Andrea Klofáčová
Vznik oprávnění:17.5.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:AKROPOLIS, z.s., Spolek
Adresa sídla:Stará Tenice 1343, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ:28552709
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/36
Přílohy:
DS Miniškolka Rolnička - nájemní smlouva.pdf
DS Miniškolka Rolnička - pojistná smlouva.pdf
DS Miniškolka Rolnička - stanovisko KHS.pdf
DS Miniškolka Rolnička - dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu - od 1.2.2021 na dobu neurčitou.pdf
DS Miniškolka Rolnička - NOVÁ nájemní smlouva platná od 1.3.2019 na dobu neurčitou.pdf

Označení:Miniškolka Rolnička Staré Město
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Michalská 1050, Staré Město, PSČ 686 03
Oprávněná osoba: Mgr. Andrea Klofáčová
Vznik oprávnění:2.1.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:AKROPOLIS, z.s., Spolek
Adresa sídla:Stará Tenice 1343, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ:28552709
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/36
Přílohy:
DS Miniškolka Rolnička Staré Město - nájemní smlouva.pdf
DS Miniškolka Rolnička Staré Město - pojistná smlouva.pdf
DS Miniškolka Rolnička Staré Město - stanovisko KHS.pdf

Označení:BARVÍNEK
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Kunovská 554, Ostrožská Nová Ves, PSČ 687 22
Oprávněná osoba:Marie Kusáková
Vznik oprávnění:8.3.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Medovníček, z.s., Spolek
Adresa sídla:Dědina 2, Ostrožská Nová Ves, PSČ 687 22
IČ:01751891
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
DS BARVÍNEK - pojistná smlouva do 31.10.2020.pdf
DS Barvínek - pojistná smlouva od31.10.2020 na dobu neurčitou.pdf
DS BARVÍNEK - smlouva o nájmu.pdf
DS BARVÍNEK - stanovisko KHS navýšení kapacity z 8 na 15 dětí od 1.1.2020.pdf

Označení:Dětská skupina Rybníček 2
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Salašská 2182, Staré Město, PSČ 68603
Oprávněná osoba:Kristýna Mikelová
Vznik oprávnění:18.12.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:TC Staré Město, z.s., Spolek
Adresa sídla:Salašská 2182, Staré Město, PSČ 686 03
IČ:22723153
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/36
Přílohy:
DS Rybníček 2 - nájemní smlouva od 1.2.2018 do 31.1.2023.pdf
DS Rybníček 2 - pojistná smlouva od 30.6.2019 na dobu neurčitou.pdf
DS Rybníček 2 - stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Bílovice
Kapacita:12
Místo poskytování služby: 223, Bílovice, PSČ 68712
Oprávněná osoba:Petr Fusek
Vznik oprávnění:13.7.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Obec Bílovice, Obec
Adresa sídla: 70, Bílovice, PSČ 687 12
IČ:00290793
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
Dětská skupina Bílovice - Dodatek č.1 k pojistné smlouvě platný od 1.7.2020.pdf
Dětská skupina Bílovice - Výpis z KN.pdf
DS Bílovice - pojistná smlouva platná od 1.12.2018 na neurčito.pdf
DS Bílovice - stanovisko KHS z 8.7.2020.pdf