Dětské skupiny : procházení -> Středočeský kraj -> okres Kladno


Označení:Cesta zpět z. s. English Island
Kapacita:11
Místo poskytování služby:Lesní 199/17, Lány, PSČ 270 61
Oprávněná osoba:Stanislava Mariašová, MBA
Vznik oprávnění:1.9.2016
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Cesta zpět z. s., Spolek
Adresa sídla:Lesní 199/17, Lány, PSČ 270 61
IČ:04293584
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/11
Přílohy:
Cesta_zpet - osvědčení o pojištění.pdf
Cesta_zpet - pojistná smlouva.pdf
Cesta_zpet - smlouva o nájmu.pdf
Cesta_zpet - závazné stanovisko KHS.pdf
DS Cesta zpět English Island - dodatek k nájemní smlouvě platný 1.9.2020-31.8.2022.pdf
DS cesta zpět English Island - dodatek k nájemní smlouvě ze dne 10.8.2018.pdf
DS cesta zpět English Island - nové stanovisko KHS ze dne 4.10.2018 - , přesun DS, zvýšení kapacity dětí v DS.pdf
DS cesta zpět English Island - žádost o změnu v evidenci DS.pdf

Označení:Dětská skupina Elíšek
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Čechova 785/2, Slaný, PSČ 274 01
Oprávněná osoba:Mgr. Radek Eliška
Vznik oprávnění:1.9.2016
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Elíšek, z.s., Spolek
Adresa sídla:Čechova 785/2, Slaný, PSČ 274 01
IČ:04766377
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
3/36
Přílohy:
Elisek - nájemní smlouva.pdf
Elisek - pojistná smlouva.pdf
Elisek - závazné stanovisko KHS.pdf

 

Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 2020-12-21


Označení:Family and Job Kladno I - Montessori jesle I.
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Antonína Suchého 2310, Kladno, PSČ 272 01
Oprávněná osoba:Mgr. Daniela Celerýnová
Vznik oprávnění:20.9.2016
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění: Zrušení oprávnění dne 21.12.2020
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Family and Job z.s., Spolek
Adresa sídla:Na Podkovce 205/20, Praha 4 - Podolí, PSČ 147 00
IČ:02383314
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
11/161
Přílohy:

 

Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 2020-12-21


Označení:Family and Job Kladno II - Montessori jesle II.
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Antonína Suchého 2310, Kladno, PSČ 272 01
Oprávněná osoba:Mgr. Daniela Celerýnová
Vznik oprávnění:20.9.2016
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění: Zrušení oprávnění dne 21.12.2020
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Family and Job z.s., Spolek
Adresa sídla:Na Podkovce 205/20, Praha 4 - Podolí, PSČ 147 00
IČ:02383314
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
11/161
Přílohy:

 

Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 2018-09-30


Označení:Dětská skupina Lidičkové
Kapacita:6
Místo poskytování služby:10. června 1942 161, Lidice, PSČ 273 54
Oprávněná osoba:Mgr. Irena Přibylová
Vznik oprávnění:15.8.2016
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění: Zrušení oprávnění dne 30.9.2018
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Mateřské centrum Lidičky, z.s., spolek
Adresa sídla:10. června 1942 161, Lidice, PSČ 273 54
IČ:22906240
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/6
Přílohy:

Označení:Rybička
Kapacita:22
Místo poskytování služby:Vančurova 1548, Kladno, PSČ 272 01
Oprávněná osoba:MUDr. Vladimír Lemon
Vznik oprávnění:12.10.2015
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Akciová společnost
Adresa sídla:Vančurova 1548, Kladno, PSČ 272 01
IČ:27256537
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/22
Přílohy:
DS Rybička - Dodatek č.2 k pojistné smlouvě od 1.9.2018 do 10.12.2018.pdf
DS Rybička - nová pojistná smlouva od 11.12.2018 do 10.12.2019 s aut. obnovou na další rok.pdf
DS Rybička - pojistná smlouva + Dodatek č.1 platné od 1.9.2014 do 31.8.2018.pdf
DS Rybička - výpis z KN.pdf
DS Rybička - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Elíšek 2
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Čechova 987/4, Slaný, PSČ 274 01
Oprávněná osoba:Mgr. Radek Eliška
Vznik oprávnění:4.8.2017
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Školka delfínek z. s., Spolek
Adresa sídla:Čechova 987/4, Slaný, PSČ 274 01
IČ:05529450
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS_Elisek_2 - nájemní smlouva.pdf
DS_Elisek_2 - pojistná smlouva.pdf
DS_Elisek_2 - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Slaný
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Tomanova 1671, Slaný, PSČ 274 01
Oprávněná osoba:Nikola Taragoš
Vznik oprávnění:9.5.2016
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Romodrom o.p.s., obecně prospěšná společnost
Adresa sídla:Rybná 716/24, Praha 1, PSČ 110 00
IČ:26537036
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
4/48
Přílohy:
Romodrom - pojistná smlouva.pdf
Romodrom - smlouva o nájmu platná od 1.1.2016 na dobu neurčitou.pdf
Romodrom - závazné stanovisko KHS.pdf
Romodrom o.p.s. - pojistná smlouva od 4.2.2017 do 3.2.2027.pdf

Označení:Dětská skupina Montessori klubu Kladno
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Ant. Suchého 2310, Kladno, PSČ 272 01
Oprávněná osoba:Petra Líbová, Markéta Lážnovská
Vznik oprávnění:21.2.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Montessori mateřská škola a klub Kladno, Spolek
Adresa sídla:V. Burgra 136, Kladno - Kladno, PSČ 272 01
IČ:03974936
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
Dětská skupina Montessori klub Kladno - nájemní smlouva.pdf
Dětská skupina Montessori klub Kladno - pojistná smlouva.pdf
Dětská skupina Montessori klub Kladno - stanovisko KHS.pdf

Označení:DS Zdravotníček 2
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Politických vězňů 576, Slaný, PSČ 274 01
Oprávněná osoba:Mgr. Radek Eliška
Vznik oprávnění:13.4.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Zvídavý LVÍČEK, z. s., Spolek
Adresa sídla:Politických vězňů 576, Slaný - Areál Nemocnice Slaný, PSČ 274 01
IČ:05491819
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Zdravotníček 2 - Dodatek 1 k podnájemní smlouvě - prodloužení na dobu neurčitou.pdf
DS Zdravotníček 2 - podnájemní smlouva platná od 16.4.2018 do 30.4.2020.pdf
DS Zdravotníček 2 - pojistná smlouva.pdf
DS Zdravotníček 2 - stanovisko KHS.pdf

Označení:DS Zdravotníček 1
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Politických vězňů 576, Slaný, PSČ 274 01
Oprávněná osoba:Mgr. Radek Eliška
Vznik oprávnění:13.4.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Zvídavý mraveneček z.s., Spolek
Adresa sídla:Politických vezňů 576, Slaný - Areál Nemocnice Slaný, PSČ 274 01
IČ:05508363
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
DS Zdravotníček 1 - Dodatek 1 k podnájemní smlouvě - na dobu neurčitou.pdf
DS Zdravotníček 1 - podnájemní smlouva platná od 16.4.2018 do 30.4.2020.pdf
DS Zdravotníček 1 - pojistná smlouva.pdf
DS Zdravotníček 1 - stanovisko KHS.pdf

Označení:Dětská skupina Klíček
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Pražská 26, Unhošť, PSČ 273 51
Oprávněná osoba:Ing. Martina Mohieddine
Vznik oprávnění:24.4.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Rodinné centrum KLÍČEK, z.s., spolek
Adresa sídla:Václavské nám. 49, Unhošť, PSČ 273 51
IČ:22735976
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
DS Klíček - nájemní smlouva.pdf
DS Klíček - nová pojistná smlouva platná od 8.7.2020 na neurčito
DS Klíček - pojistná smlouva.pdf
DS Klíček - stanovisko KHS.pdf

 

Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 2021-02-19


Označení:Dětská skupina Maxík Kladno
Kapacita:24
Místo poskytování služby:Milady Horákové 2, Kladno, PSČ 272 01
Oprávněná osoba:Pavel Tuleškov
Vznik oprávnění:31.5.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění: Zrušení oprávnění dne 19.2.2021
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Maxíkova školka - mateřská škola a jesle, z. s., spolek
Adresa sídla:Opletalova 1535/4, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
IČ:22888519
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
5/92
Přílohy:

Označení:Dětská skupina MLÝNEK
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Jungmannova 243, Unhošť, PSČ 273 51
Oprávněná osoba:Mgr. Bc. Helena Franclová, DiS.
Vznik oprávnění:20.6.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Centrin CZ s.r.o., Společnost s ručením omezeným
Adresa sídla:Trativody 587/8, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63
IČ:27656535
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
Centrin, c.z. - pojistná smlouva + dodatek.pdf
DS MLÝNEK - nájemní smlouva.pdf
DS MLÝNEK - stanovisko KHS.pdf

Označení:Smíšek
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Jos. Písaříka 1542, Kladno, PSČ 272 01
Oprávněná osoba:Ing. Jaroslav Kovář
Vznik oprávnění:4.7.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s , obecně prospěšná společnost
Adresa sídla:K Náhonu 987/6, Praha - Praha 9, PSČ 198 00
IČ:22825495
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/12
Přílohy:
DS Smíšek - nájemní smlouva do 31.12.2018.pdf
DS Smíšek - nájemní smlouva dodatek - od 1.1.2019 na dobu neurčitou.pdf
DS Smíšek - Pojistná smlouva platná 11.11.2019-11.11.2022.pdf
DS Smíšek - pojistná smlouva.pdf
DS Smíšek - stanovisko KHS.pdf

Označení:Vějíř
Kapacita:6
Místo poskytování služby:Hajnova 178, Kladno, PSČ 272 01
Oprávněná osoba:Ivana Čížková
Vznik oprávnění:10.7.2018
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Vějíř Kladno, z. s., Spolek
Adresa sídla:Rooseveltova 1609, Kladno, PSČ 272 01
IČ:04091507
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
1/6
Přílohy:
DS Vějíř - nájemní smlouva.pdf
DS Vějíř - pojistná smlouva.pdf
DS Vějíř - stanovisko KHS.pdf

 

Oprávnění poskytovatele u této dětské skupiny bylo zrušeno 2021-02-19


Označení:Dětská skupina Maxík II.
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Milady Horákové 2, Kladno, PSČ 272 01
Oprávněná osoba:Pavel Tuleškov
Vznik oprávnění:29.11.2019
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění: Zrušení oprávnění dne 19.2.2021
Název / jméno poskytovatele, právní forma:SVP - Spolek pro výchovu, péči a vzdělávání, z.s., spolek
Adresa sídla:Měšická 805, Bašť, PSČ 250 65
IČ:27040691
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
3/32
Přílohy:

Označení:DS Zdravotníček 3
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Politických vězňů 576, Slaný - Areál Nemocnice Slaný, PSČ 27401
Oprávněná osoba:Mgr. Radek Eliška
Vznik oprávnění:1.5.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Zvídavý mraveneček z.s., Spolek
Adresa sídla:Politických vezňů 576, Slaný - Areál Nemocnice Slaný, PSČ 274 01
IČ:05508363
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
DS Zdravotníček 3 - podnájemní smlouva platná od 01.02.2020 na dobu neurčitou.pdf
DS Zdravotníček 3 - pojistná smlouva od 19.3.2018 na dobu neurčitou.pdf
DS Zdravotníček 3 - závazné stanovisko KHS.pdf

Označení:Nová dětská skupina Klíček
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Pražská 26, Unhošť, PSČ 27351
Oprávněná osoba:Ing. Martina Mohieddine
Vznik oprávnění:9.7.2020
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Rodinné centrum KLÍČEK, z.s., spolek
Adresa sídla:Václavské nám. 49, Unhošť, PSČ 273 51
IČ:22735976
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
2/24
Přílohy:
Nová dětská skupina klíček - Nájemní smlouva platná od 1.7.2020 na dobu neurčitou.pdf
Nová dětská skupina Klíček - pojistná smlouva platná od 8.7.2020 na neurčito
Nová dětská skupina Klíček - stanovisko KHS.pdf

Označení:DS Elíšek Kladno 1
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Mánesova 1683, Kladno, PSČ 27102
Oprávněná osoba:Mgr. Radek Eliška
Vznik oprávnění:4.1.2021
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Elíšek, z.s., Spolek
Adresa sídla:Čechova 785/2, Slaný, PSČ 274 01
IČ:04766377
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
3/36
Přílohy:
DS Elíšek Kladno 1 - dodatek k nájemní smlouvě.pdf
DS Elíšek Kladno 1 - nájemní smlouva platná od 20.12.2020 na dobu 5 let.pdf
DS Elíšek Kladno 1 - pojistka k PS od 22.8.2016 na dobu neurčitou.pdf
DS Elíšek Kladno 1 - stanovisko KHS.pdf

Označení:DS Elíšek Kladno 2
Kapacita:12
Místo poskytování služby:Mánesova 1683, Kladno, PSČ 27102
Oprávněná osoba:Mgr. Radek Eliška
Vznik oprávnění:4.1.2021
Pozastavení / přerušení / zánik oprávnění:
Název / jméno poskytovatele, právní forma:Elíšek, z.s., Spolek
Adresa sídla:Čechova 785/2, Slaný, PSČ 274 01
IČ:04766377
Celkový počet d.s. poskytovatele a jejich kapacita:
3/36
Přílohy:
DS Elíšek Kladno 2 - dodatek k nájemní smlouvě.pdf
DS Elíšek Kladno 2 - nájemní smlouva od 20.12.2020 na 5 let..pdf
DS Elíšek Kladno 2 - pojistka k PS od 22.8.2016 na dobu neurčitou.pdf
DS Elíšek Kladno 2 - stanovisko KHS.pdf